วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

นายสถาพร อยู่เย็น ชื่อเล่น อาร์ม
เกิดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533
เอก พลศึกษา-เทคโนโลยีผู้สื่อข่าวกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง